Подписват споразумение за сътрудничество между ОИ „Старинен Пловдив“ и пловдивски галерии

Целта е развитие и популяризиране на богатото културно наследство

В 11.00 часа в Заседателната зала на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ 1, в присъствието на Кмета на Пловдив Здравко Димитров и заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество между Общински институт „Старинен Пловдив“ и четири пловдивски частни галерии –  Музейна галерия „Димитър Георгиев“, галерия „Инджов“, галерия „Джуркови“ и Арт галерия – музей „Филипополис“.

Чрез споразумението страните поемат ангажимент за взаимно сътрудничество и полагането на общи усилия за установяване на трайно партньорство с цел развитие и популяризиране на богатото културно наследство, от една страна предоставено от Община Пловдив за стопанисване и управление от ОИ “Старинен Пловдив“ и от друга експонираното в частните галерийни пространства на партньорите.

Сътрудничеството по това споразумение не включва финансови ангажименти и най-общо цели обединяване на усилията на страните за: задълбочаване на партньорствата в областта на културата и туризма; разширяване на възможностите за представяне на конкретни културни събития и тяхното популяризиране; подкрепа за създаването на качествено културно съдържание и атрактивен туристически продукт; организиране на съвместни културни събития;   разработване на туристически турове, свързани с дейността на страните.

Споразумение се сключва за срок от две години и ще популяризира Музейна галерия „Димитър Георгиев“, галерия „Инджов“, галерия „Джуркови“ и Арт галерия – музей „Филипополис“, чрез включването им в специализирани турове  на тема  „Изобразително изкуство“, разработени съвместно от страните и провеждани от Института.

В резултат на това споразумение, посетителите и туристите ще имат възможността след представяне на закупен от тях билет за посещение на обекти, стопанисвани от Института да получат преференциална цена с 10% отстъпка  на билети в обекти на четирите галерии.

Четирите галерии ще предоставят безплатен вход за деца до 7-годишна възраст след представяне на закупен от придружителя им билет за посещение на обекти на Института.

Безплатен вход ще ползват и водачи на групи туристи над 10 човека, професионални организации, както и журналисти, отразяващи дейности по настоящото споразумение, след представяне на журналистическа карта.

Безплатен вход за посетители ще има и на 6-ти септември и Европейската нощ на музеите и галериите.

Галериите ще участват със свои специалисти в съвместно разработване с екипа на Института на специализирани турове  на тема  „Изобразително изкуство“, които да провеждат и представят.

Подобни статии

Top