Подпомагат хора с тежки множествени увреждания в Пловдив (СНИМКИ)

Проектът е за близо 1 млн. лв.

Община Пловдив стартира проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, който се финансира Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на проекта е да се осигурят и въвеждане на комплексна подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.

Общата стойност на проекта е  993 762 лева, от които 844 698 финансирани от Европейския социален фонд и 149 064 лева държавно финансиране.

Дневният център ще бъде разположен в две помещения на първия етаж на сградата на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ на улица „Димитър Цончев“ № 11. В него 90 лица и техните семейства ще получават дневни и почасови социални услуги, както в центъра, така и в домашна среда чрез мобилна работа. Ще бъде осигурена терапевтична, специализирана психологическа  помощ, рехабилитация, арт терапия и занимания в творчески ателиета.

„Община Пловдив е първата, която подписа договор за изграждане на такъв дневен център, с помощта на който ще бъде осигурена и заместваща грижа до 14 дни в годината. Така хората, които се грижат за своите болни роднини ще могат в рамките на тези дни да отидат на лекар, да си починат или на направят неотложни за тях самите дейности“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. Той показа помещението, в което ще се намира центърът и заяви, че ще бъде направен основен ремонт, ще бъде доставено необходимото оборудване и обзавеждане.

Целевите групи на проекта включват представители на уязвими групи, а именно:

• Лица с увреждания, включително тежки такива, над 18 г.;

1 2

Подобни статии

Top