Подпомагат най-нуждаещите се хора в Раковски

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 31 626  нуждаещи се граждани от област Пловдив.

От 28.03.2018 г. (сряда) в община Раковси започва раздаването на хранителни продукти, то ще продължи до 25.04.2018 г.

Раздаването на помощите в селата от община Раковски ще се става по кметствата.

В град Раковски хранителните продукти ще бъдат раздавани в кв. „Секирово“, ул. „Детелина“ № 2 – Белия дом, от 09:00 до 12:00 часа.

Помощите няма да бъдат раздавани събота и неделя, както и през официалните почивни дни.

Право на помощи имат:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

Всеки бенефициент по програмата ще получи хранителен пакет от 16,320 кг., съдържащ:

– леща – 7 кг (7 пакета);
– грах – 3,200 кг (4 кутии);
– лютеница – 2 кг (4 кутии);
– мед – 1 кг (2 кофички);
– бисквити – 1,200 кг (6 пакета);
– доматено пюре – 0,800 кг (2 кутии);
– рибна консерва – 1,120 кг (7 кутии).

Хранителните продукти ще се получават срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Подобни статии

Top