Похарчиха 40 хиляди лева за почистване на нерегламентирани сметища в Асеновград

Похарчени са 15 739 лева само за града и още 26 621,96 лева за населените места

Управата на Асеновград възложи на фирмата по сметопочистване и сметосъбиране да почисти всички образували се нерегламентирани замърсявания на територията на общината. За дейността са похарчени 15 739 лева само за града и още 26 621,96 лева за населените места.

Съвместна обширна проверка, извършена от служители от отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград и Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив не е констатирала нерегламентирани замърсявания в града и селата.

Инспектирани са зони от 27 населени места в общината, включително асеновградските квартали „Горни Воден“ и „Долни Воден“.

Проверката е извършена във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, чрез която са отправени предписания към общинските администрации да се предприемат мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища), включително и на речните легла и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община. В проверките участваха също кметове и кметски наместници на населените места в Асеновградско.

Община Асеновград припомня, че всички средства, които са разходвани за разчистване на нерегламентирани замърсявания, са отделени от парите на данъкоплатците, вместо да бъдат вложени в ремонт на улици и тротоари, в обновяване на зелени пространства или в подобряване качеството на сметопочистването.

Само от гражданите зависи дали тази практика ще бъде прекратена и ще се борим заедно за по-чиста околна среда. Общинска администрация призовава за строителни и едрогабаритни битови отпадъци да се ползва безплатната площадка, разположена при депото в Асеновград.

Подобни статии

Top