Показват празника на еврейския етнос  „Историята на Пурим“ в библиотеката

Проектът на Сдружението с нестопанска цел „Писалка и перо“ е част от програмата НАСЛЕДСТВО

От   18.00 ч. в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив ще се състои събитието „Историята на Пурим“, с което ще бъде отбелязан еврейския празник Пурим. Той е свързан с неуспехът на заговор срещу юдейския народ. На него евреите  организират карнавали, маскират се, пият вино и вдигат много шум, предимно с кречетала.

„Историята на Пурим“ е част от проекта на Сдружението с нестопанска цел „Писалка и перо“ „Заедно в разнообразието – традиции и литература на етносите в Пловдив“.

Проектът е част от програмата НАСЛЕДСТВО на Пловдив – Европейска столица на културата.

За проекта:

Заедно в разнообразието – традиции и литература на етносите в Пловдив

Проектът има за цел да възроди интереса към традициите и обичаите на различните етноси в Пловдив. Заедно в разнообразието, това е традиционният вековен модел на съжителстване на етносите в Пловдив: еврейска, арменска, ромска, турска, руска, италианска и българска общности.

Проектът въвлича в реализацията си най-вече децата и младите хора. Концепцията на проекта се основава на възможността да се стимулира познанието и интереса към културните традиции чрез възможностите на дигиталните технологии и автентичните изпълнителски практики.

Основна цел е и създаването на устойчиви канали за междуличностна и организационна комуникация, обмен на информация и въздействие върху различните публики за мултиплициране на толерантния модел на между културно проникване между различните етноси.

Специфични цели са укрепването на сътрудничеството между образователните и културни организации, работещи с деца, свързване на културното наследство със съвременността, привличане на повече деца от различни етноси в библиотеките и насърчаване на четенето и творческото им участие, разширяване на сценичните изяви.

Целевата аудитория на проекта са децата и учениците, които ще пренесат знанията и уменията на възрастните към бъдещето. Затова проектът планира организиране на проучвания за градските празнично-обредни практики на различните общности, образователни събития и концерти за деца и възрастни на отделните етноси, възстановки на характерни етнически обичаи, танци и занаяти, драматизации на литературни произведения.

В резултат на проекта e предвиден каталог, в който да бъдат описани представените от етносите традиции и книги, включени в проектното предложение. Предвидено е да бъде разработена и изпълнена стратегия за привличане на повече публики в библиотеките и читалищата във връзка с дейностите по проекта с цел създаване на устойчивост.

Проектът надгражда  постигнатото от предходния проект на СНЦ „Писалка и перо“- Литературен Ренесанс в Пловдив, който осигури свободен достъп на всички, включително и на малцинствата и хората в неравностойно положение,  до произведенията на не толкова познати имена на европейски писатели. С това, проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ изпълни основната си цел да приобщи граждани към културните и литературни ценности, да насърчи четенето, диалога между културите и да популяризира европейското литературно наследство.

Като резултат от проекта до момента са популяризирани литературните произведения сред основните целеви групи на проекта – учениците и широката младежка аудитория. Постигната беше една от целите на проекта за насърчаване културния обмен и четенето на европейска художествена литература, диалога между културите, разбирането на културното многообразие. Художествената литература беше популяризирана заедно с произведения на изобразителното изкуство и музиката, като по този начин въздействието върху обществеността беше още по-значимо.

Изкуството и литературата са обединяващи компоненти на сътрудничеството между различни народи и етноси, въпреки езиковите и религиозните различия. Затова продължението на проекта с акцент върху етническото културно и литературно наследство на Пловдив и децата, осигурява дългосрочна устойчивост във времето.

1 2
Top