Покривът на зала „Асеновец“ протече, комисия извърши оглед (СНИМКИ)

Ще се търси финансиране за ремонта

Експерти от строителния отдел на община Асеновград извършиха огледа на покрива на спортна зала „Асеновец“ във връзка със сигнал за възникнал теч. Инспекцията на място бе осъществена на 27.10.20 г. Комисията установи, че на места хидроизолацията е компрометирана. Има пропуквания, които създават предпоставки за течове. Най- засегнати са участъците около отдушниците. На покрива има  вентилационен отвор, около който трябва да се направи нова обшивка, тъй като след направения оглед се оказа, че и вътре в помещението най-големите мокри петна са именно в тази линия, над която е разположен отдушникът. Видни са местата, на които при предишни ремонти е възстановена хидроизолацията. Около воронките няма листа и отпадъци, които да затрудняват тяхното функциониране. От отговорника на залата стана ясно, че същите периодично се почистват. Покривът на спортна зала „Асеновец“ в Асеновград е разделен на две секции, като в едната не е подменяна хидроизолацията.

По време на октомврийското заседание на Общинския съвет в града бе отправено предложение от съветници за ремонт на обекта да се кандидатства пред държавата. Ръководството на администрацията подкрепи идеята и тя бе приета от местния парламент. Предложението бе включено към докладната, с която община Асеновград ще кандидатства за ремонтиране и оборудване на помещението, в което се провеждат тренировки по вдигане на тежести.

Хронология на ремонтните дейности за гореспоменатия обект:

2014 г. – частичен ремонт на  покрив на. По време на гаранционния срок от пет години се е появил теч, за което към онзи момент е информирана фирмата изпълнител и са предприети действия по отстраняването.

Февруари 2015 г. и юли 2016 г. – огледи от фирмата изпълнител.

Септември 2016 г. – частичен ремонт на компрометирана хидроизолация.

Септември 2017 г. – след сигнал за теч е информирана фирмата изпълнител и след оглед се установява, че има запушени воронки.

Септември 2018 г. – оглед от представител на фирмата изпълнител. Възстановена е частично компрометирана хидроизолация. Извършените огледи и отстраняване на щетите са в рамките на гаранционния срок от пет години.

Обектът е приет с Акт 19 и тристранен констативен протокол през декември 2014 г.

Към днешна дата гаранционният срок е изтекъл, поради което не може да се изисква от фирмата изпълнител да носи отговорност. Общинската управа ще търси варианти за финансиране от държавния бюджет за ремонта на спортна зала „Асеновец“.

Подобни статии

Top