Полагат фундаментите за новите котли на EVN Топлофикация

Строителните дейности са съобразени в всички изисквания и предписания на Министерството на здравеопазването

Проектът на за изграждане на 5 високоефективни водогрейни котли навлезе във фазата на подготовка на площадките за доставката на съоръженията съгласно установения график, съобщиха от EVN Топлофикация.

В момента се извършва полагане на бетоновите фундаменти на командната зала на една от площадките в Отоплителна централа „Юг“. Дейностите на втората площадка в ТЕЦ „Север“ са във фазата на стартиране на строително-монтажните работи. Проектът, чиято първа копка беше на 19 ноември 2019 година включва изграждане на 5 броя нови водогрейни котли в ОЦ „Юг“ и ТЕЦ „Север“ с обща мощност 100 мегавата. Основната задача на съоръженията е да покриват върхови товари и да осигуряват гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. Крайната цел е обезпечаване на пиковите мощности и гарантиране непрекъснатост на доставките на топлинна енергия, по-ефективно производство на топлинна енергия и по-чист въздух. Инвестицията на дружеството е за 23 милиона лева. Очаква се проектът да бъде завършен през 2021 г.одина.

EVN Топлофикация захранва с топлинна енергия и топла вода над 30 000 домакинства и бизнес клиенти в Пловдив. Дружеството управлява близо 200 км топлопреносна мрежа и над 1200 абонатни станции като за последните 10 години са изградени повече от 240 нови абонатни станции.

Подобни статии

Top