Полицията затяга режима около Лаута за мача Локомотив – ЦСКА

Отварят стадиона още в 12.30 ч.

От страна на областната дирекция на МВР са предприети необходимите охранителни действия за спокойното провеждане на футболната среща между отборите на ПФК „Локомотив“ и ПФК „ЦСКА“ в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Пловдив.

Мачът ще започне днес от 15.00 часа, на стадион „Локомотив“.

Съгласно заповед на кмета на Община Пловдив днес е забранена продажбата на алкохол на територията на  спортната зона.

Възможно е от 13.00 ч. да бъде въведена временна реорганизация на движението по бул. „Освобождение“ от кръстовището му с бул. „Менделеев“, ул. „Димитър Ризов“ по продължение с ул. „Цветан Лазаров“ до кръстовището между бул. „Санкт Петербург“ с ул. „Лев Толстой“.

Преди, по време и след приключване на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на реда и недопускането на инциденти на територията на Пловдив. Ще бъде създадена организация за безпроблемно придвижване на зрителите за и от стадиона.

За да се избегне струпване на желаещи да гледат мача, вратите на спортното съоръжение ще бъдат отворени в 12.30 часа.

На изградените контролно-пропускателни пунктове полицаите ще извършват щателни проверки, а при охраната на мача ще бъде използвано и видеонаблюдение.

Призовават се привържениците да спазват стриктно разпорежданията на  служителите на реда; нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

От полицията припомнят,

че съгласно чл.13, ал.2 от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), на територията на спортната зона не се допускат:

  • лица, които отказват да бъдат проверени;
  • лица без лична карта;
  • лица, които отказват да изпълняват създадения ред и условия за влизане и пребиваване в спортния обект;
  • лица, в които се открият предмети и вещества, чието внасяне на територията на спортната зона и спортния обект е забранено;
  • лица, употребили алкохол или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества, както и такива във видимо неадекватно или агресивно състояние, неможещи да контролират поведението си;
  • малолетни лица, които не са придружени от родител, настойник или друго лице, което полага грижи за детето, или от лице с педагогическо образование, в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации, като това обстоятелство задължително се декларира писмено с декларация по образец съгласно ЗООРПСМ.;
  • непълнолетни лица до 16 години, които не са придружени от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или от пълнолетен дееспособен придружител, когато спортното мероприятие завършва след 22 часа;
  • лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
  • лица, които извършват нарушения по чл. 20 и 21 от ЗООРПСМ.

Придружителите следва да знаят,

че едно пълнолетно дееспособно лице може да бъде придружител на не повече от три деца до 16 години, освен в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации и в случаите, в които е родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за децата.

Особено внимание се обръща

1 2

Подобни статии

Top