Половин милион лева бюджет отпусна Община Пловдив за два стратегически документа

Търси се изпълнител

Община Пловдив обяви разработването на стретегическа документация за половин милион лева, предава репортер на DCnews.bg. Дейностите, между които трябва да се разпредели сумата са Разработване на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 година и Подготовка на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на Община Пловдив.

Съгласно Закона за регионалното развитие Планът за интегрирано развитие на общината определя средносрочните цели и приоритети за устойчивото й развитие и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Планът за интегрирано развитие пък осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, казват от администрацията.

Обществената поръчка е обяена в първия рботен ден на седмицата, оферти се събират до 9 ноември, отварянето им е насрочено за следващия ден.

Подобни статии

Top