Последна възможност за смяна на личния лекар през юни

Само една седмица остава до края на възможността да сменим личния си лекар. Здравноосигурените лица могат да се регистрират при нов общо практикуващ лекар до 30 юни.

Смяната става по служебен път, като не се  налага пациентът лично  да се отписва от листата на досегашното си джипи.

Изборът на нов личен лекар става чрез попълване на регистрационна форма за постоянен избор на ОПЛ. Тя се попълва съвместно от здравно осигуреното лице и новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Информация за местата, откъдето формулярът може да се купи има в Районната здравноосигурителна каса. Регистрационните форми могат да се получат на място от  новоизбрания лекар, от РЗОК или да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК.

Смяната може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

Подобни статии

Top