Пожарната със съвети как да опазим реколтата

Пожарите в житата вече започнаха

Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон и предстоящите горещи летни месеци, от РДПБЗН-Пловдив напомняме, че с повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари в житните масиви.

За недопускане възникването на пожари, РДПБЗН-Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания за стриктно спазване правилата за пожарна безопасност в периода на пожароопасния сезон.

 При дейности в житните масиви или в близост до тях, да се има предвид следното:

1.  Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра от тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

3. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти(електропроводи, газопроводи и др.), преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в “Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”.

Подобни статии

Top
Към лентата с инструменти