Позволиха на КОЦ – Пловдив да закупи последно поколение линеен ускорител!

Пловдивските общински съветници одобриха предложението с 43 гласа „ЗА“

С пълно единодушие – 43 гласа „за“, пловдивските общински съветници позволиха управителят на Комплексния онкологичен център – Пловдив да започне процедура по закупуване на нов, последно поколение линеен ускорител с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия след провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, както и за преустройство на съществуващата сграда за лъчетерапия на стойност от 5 000 000 лева с ДДС.

Средствата ще бъдат набавени от инвестиционен кредит по инициативата Джесика на „Регионален фонд за гражданско развитие“ и Банка ДСК.

КОЦ – Пловдив е едно от най-големите звена за лечение на ракови болни не само от града под тепетата, от областта и региона, но и от цялата страна. По данни на изпълняващия длъжността управител на Онкологичния център д-р Пламен Фотев сега действащият ускорител обслужва по около 70 души на ден от 7,30 часа сутринта до 23 часа вечерта, а графикът му е запълнен до 17 декември напред. Този ускорител е доставен през 2015-та година и вече започва да се нуждае от ремонт заради огромното натоварване, на което е поставен, а всяко спиране вреди на пациентите.

Като цяло по тази причина за всяко лъчетерапевтично отделение или клиника се препоръчва функционирането на два ускорителя – един за рутинни действия и втори за високоспециализираната дейност. Вторият ускорител на КОЦ ще бъде базиран в изграден през 2015 година лъчетерапевтичен комплекс, който се нуждае от известно преустройство, която дейност е включена в стойността на поръчката от 5 000 000 лева.

Освен одобрение за закупуването на ускорителя чрез заем, ОбС – с 40 гласа „за“, одобри и инвестиционната програма на КОЦ Пловдив в частта за изграждане на сграда, в която да бъде монтирана хибридна система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф с прогнозна стойност от 700 000 лева до 1 400 000 лева без ДДС.

Подобни статии

Top