Правителството иска тълкуване от Конституционня съд за предсрочното освобождаване на главния прокурор - DC news

Правителството иска тълкуване от Конституционня съд за предсрочното освобождаване на главния прокурор

Предложението е на правосъдния министър Янаки Стоилов

По предложение на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов правителството одобри днес искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България.

Конкретният въпрос, поставен в искането, е: ,,В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?“

Министерският съвет излага аргументи, че министърът на правосъдието на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията има възможност да сезира пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) с предложение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Подобни статии

Top