Правят 72-часови проби на новия дренаж и водопровод в асеновградското село Червен - DC news

Правят 72-часови проби на новия дренаж и водопровод в асеновградското село Червен

Целта е да се види какъв е реалният дебит на водата в тази зона за водочерпене

Продължава работата по въвеждането в експлоатация на нов хоризонтален дренаж и водопровод за допълнитено водоснабдяване в асеновградското село Червен.

Проблемът с липсата на достатъчно добро водоснабдяване в селото е от доста години. Населеното място се снабдява с вода от от един водопровод, заедно със селата Горнослав, Долнослав, Леново и първомайското село Искра.

„Когато започне период на засушаване, особено през лятото, има недостиг на питейна вода и това се отразява зле на живеещите в този пръстен от села“, обясни кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.

Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в село Червен

„С хидроинженери и хора от местното население намерихме място, откъдето, след съответните проучвания се оказа, че оттам можем да добиваме питейна вода с дебит около 4 литра в секунда. Извършихме, съгласно проектирането, хоризонтален и вертикален дренаж, с който уловихме тези води, строителството това съоръжение е приключило“, поясни градоначалникът.

В момента предстои да се извършат 72-часови проби, за да се види реалният дебит на тази зона за водочерпене. Според първите наблюдения се оказва, че почти двойно е по-голямо количеството от това, което е се е предполагало в началото. „Говорим за около 7-8 литра в секунда или над 600 м³ за едно денонощие, което означава, че в Червен няма да има недостиг на вода“, каза д-р Грудев.

Кметът допълни, че ще бъдат обособени три ревизионни шахти по дължината на трасето (144 метра). Ще има и събирателна шахта, към която дренажът ще бъде заустен. След това, съгласно дебита, ще се изградят напорни помпи и хлораторна станция. Така тази вода ще се изкачва в горната част на Червен и гравитачно ще водоснабдява селото.

„Под това място също има влажна зона. Когато започнем да черпим тази вода ще я проучим и ако има дебит на вода и от нея, ще я вкараме в останалите населени места и ще подпомогнем водоснабдяването им“, каза още кметът на Асеновград.

Срокът за изпълнение на съоръжението е 90 календарни дни.

Община Асеновград е входирала в басейнова дирекция и проект за учредяване на санитарно охранителна зона около водохващането.

Припомняме, че с. Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда. За постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда.

Подобни статии

Top