Правят карта на незаконните сметища и кариери в Пловдивско

Ще контролират с видеонаблюдение незаконните сметищата и кариери

Карта на незаконните сметища ще бъде създадена в Пловдивска област, съобщи днес зам.-окръжният прокурор и говорител на Окръжна прокуратура-Пловдив Галина Андреева. Това е решено по време на среща между апелативния прокурор Тодор Деянов, окръжния прокурор Румен Попов и областния управител на Пловдив.

„Идеята е да се установят и картографират всички места в областта, на които се депонират отпадъци незаконно, както и всички, на които се осъществява нерегламентирано добиване на инертни материали, тъй като според нас тези неща са свързани“, посочи прокурор Андреева. „Тази идея е удачна за целия апелативен район, тъй като всички искаме чиста природа и като прокурори ще направим това, което зависи от нас“, добави апелативният прокурор Тодор Деянов.

„Незаконните сметища и кариери – увреждане и замърсяване на околната среда и разходване на голям обществен ресурс за последващо почистване и рекултивация на почви. Нашата цел е да постигнем превенция и наказване на виновните“, каза още Галина Андреева. По думите й освен самите места, ще се картографират и подходите към тях, за да може тази карта да послужи за предприемане на последващи действия за изхвърляне на отпадъци и за продължаващо добиване по незаконен начин на инертни материали.

„Най-важно за нас е преустановяване на тази практика и намиране на трайно решение на проблема. Една от идеите, с които смятаме, че ще има резултат, е да се изгради видеонаблюдение със специализиран софтуер, който позволява както установяване на МПС-та и идентификацията им, така и установяване на лицата, които са в тях и тези, които преминават в подходите към тези места. Това е много по-евтино от последващо разчистване на сметища и рекултивация на почвите. От друга страна ще помогне на разследването и наказването на тези, които биха си позволили да замърсяват“, подчерта зам.-окръжният прокурор.

Ще бъде проверена и работата на контролните органи

Според нея работата ще продължи и в насока установяване дали длъжностните лица, на които законодателят е възложил превенция и контрол на дейностите по управление на отпадъците и добива на инертни материали, изпълняват задълженията си и как го правят. „Във всеки един случай, в който установим престъпление – екологично или длъжностно, ще извършим разследване, за да може виновните лица да понесат отговорността си“, категорична беше Галина Андреева.

Заради това ще се извърши съвместна проверка от областната управа и ОДМВР-Пловдив, чийто срок е едномесечен. Във всички случаи, в които бъдат констатирани данни за извършено престъпление – против околната среда; свързано с кражба на инертни материали; длъжностно или друго, ще бъдат предмет на разследване.

Подобни статии

Top