Правят първа копка на ДГ „Каменица“ в Пловдив

По проекта за изграждане на ДГ „Каменица“ ще бъде ремонтирана и ДГ „Зорница“ в „Южен“

Проектът „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив” по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Община Пловдив ще бъде представен днес в 9:30 в малката конферентна зала на ДК „Борис Христов“ от ресорния зам.-кмет на Пловдив Пламен Райчев. Поводът е стартирането на проекта, съобщиха от общинската администрация.

След представянето на място ще бъде направена първа копка на ДГ „Каменица“ на ул. „Хан Аспарух“ № 57.

Общата сума на проекта е  8 660 036.21 лв., от които европейско финансиране – 7 361 030.78 лв. и национално финансиране  – 1 299 005.43 лв.

Основната цел е подобряване на инфраструктурата за предоставяне качествено предучилищно образование в Пловдив. По проекта освен ДГ „Каменица“, ще бъде ремонтирана и ДГ „Зорница“ в „Южен“.

Проектът има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в града. Капацитетът на образователната инфраструктура ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Подобни статии

Top