Правят сцена и художествено осветление пред паметника на Апостола в Асеновград

Подобряват вида на градинката при паметника на Васил Левски в Асеновград

„Създаване на зелена зона около паметника на Васил Левски в двора на ЦПЛР „Васил Левски“, град Асеновград“. Това е проектът, спечелен от институцията. Предвиденият за благоустрояване терен се намира в централната градска част на Асеновград. В Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) активно са ангажирани над 100 деца и ученици. В терена, който ще бъде облагороден, е разположен паметникът на Апостола на свободата Васил Левски.

Проектът е на обща стойност 5000 лева и предвижда да се оформи подходящо пространство за провеждане на уроци на открито и мултимедийни презентации.

Идеята планира да бъдат оформени алеи и зелени площи с подходяща тревна настилка, мини сцена и пейки за учениците. Ще се засадят декоративни растения и дървесни видове. Предстои изграждане на художествено осветление и система за напояване. Всичко това ще подобри естетичния вид на дворното пространство. Очакванията са мястото да се превърне в пространство, подходящо за провеждане на уроци, беседи, чествания, презентации и други.

Поставянето на художествено осветление пък ще направи изключително атрактивна зоната в нощните часове и ще експонира и подчертае паметника на Васил Левски.

При осъществяването на проекта с доброволен труд ще се включат граждани, учители и ученици от ЦПЛР „Васил Левски“, като целта е те да бъдат приобщени към идеята за опазване на чиста околна среда.

Подобни статии

Top