Празнува държавният служител! Честит ден на администрацията

Служителите от българската държавна администрация ще отбележат своя професионален празник днес.

23 юни е определен като Ден на държавния служител. Празникът се отбелязва от 2003 г. с резолюция 57/277 на Общото събрание на Организацията на обединените нации/ООН/, за утвърждаване на приноса на държавното управление в развитието на обществото.

У нас празникът е обявен с Решение 48 на Министерски съвет от 27 януари 2006-та година.

В края на 2002 г. Общото събрание на ООН обяви 23 юни за Международен ден на държавната служба.

По този повод ООН провежда конкурс за най-добър модел на добро управление, като само през 2005 г. са били предложени над 200 проекта от всички краища на света.

В началото на тази година правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

С промяната се цели създаване на по-добри възможности за привличане и устойчиво развитие на квалифицирани и мотивирани служители, включително млади хора, в държавната администрация, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

С промените се укрепва принципът „заплащане според изпълнението“ в държавната администрация – всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата.

С приетото увеличение на разходите за персонал с 10% от началото на 2019 г. се повишиха индивидуалните основни месечни заплати на служителите при стриктно съобразяване със заеманата длъжност и оценките за изпълнението.

Създава се възможност и за коригиране на неравнопоставеното положение при възнаграждението на служители, завръщащи се от отпуск по майчинство.

Приетите промени в системата на заплащане са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година.

 

Top