Празнуваме Неделя Православна! Пет прекрасни имена празнуват днес

Първата неделя от поста e неделя на тържеството на Православието.

Това празнуване е свързано със спомена за победата на Вселенската Църква над иконоборческата ерес (през VІІІ век). Но празникът има и по-широк смисъл, който напомня за деянията на Седемте вселенски събора, отстояли евангелското Откровение. Всички големи ереси на Изтока са посягали на самата същност на Откровението – учението за Богочовечеството на Христа. Забранявайки изобразяването на Богочовека, иконоборците всъщност се отказват от вярата в истинността на Въплъщението.

За възстановяването на иконопочитанието бил свикан събор в Константинопол от императрица Теодора. На този събор били потвърдени определенията на всичките седем предишни Вселенски събори, догматът за иконопочитанието и били анатемосани иконоборците. Съборът определил в бъдеще на този ден да се извършва служба в памет на тържеството на Православието, което и до наши дни се прави.

В тази борба ясно се проявила мощта на евангелската истина, която не могли да заглушат заблужденията на човешкия ум, и силата на благодатния Свети Дух, въодушевяващ нейните защитници. Особено знаменателни в тази борба на истината със заблужденията са онези моменти, когато под напора на враждебните сили евангелската истина изглеждала напълно потъпкана, а лъжата празнувала своята временна победа над нея.

Но божествената истина, преживяла тези моменти и чрез приноса на Светителите и Учителите на Църквата, изпъквала в цялата си пълнота и с пълен съборен глас заявявала за тържеството си над лъжата. В такива моменти вярващите особено ясно виждат осъществяването на думите на Основателя на Църквата: „Ще съградя Църквата Си и портите адови няма да й надделеят“ (Мат. 16:18).

1 2

Подобни статии

Top