Пречиствателната станция за милиони в Асеновград не работи

Скъпото съоръжение няма да започне да работи скоро

Тя беше открита официално за изборите преди месец

Пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград все още не работи. Причината е , че няма комуникация между различните тенически модули на съоръжението с командното табло.

За проблема сигнализира кметът на града д-р Христо Грудев. Назначена е комисия, която е извършила две проверки на място.  Становището на специалистите е представено пред  Министерството на околната среда и водите, със сериозността на ситуацията ще бъде запознат и премиерът Бойко Борисов. Станцията не работи, въпреки че има  издаден Акт 15, без нито една забележка. Това означава, че общината е приела обекта. Впоследствие има издаден и Акт 16, както и разрешение за ползване.

„Проблемът е много сериозен. Когато е трябвало в законовите срокове общинската администрация да предприеме действия спрямо изпълнителя, възможностите са пропуснати. Обектът е приет, но съоръжението не може да започне да функционира”, заяви категорично доктор Христо Грудев.

Общината е  изпратила писмо до изпълнителите да бъдат извършени корекции и поправки по съоръжението.  „Нямаме обаче законови лостове да ги принудим да предприемат действия по отстраняване на нередностите, а трябва да им се молим”, коментира кметът.

Перспективите скъпото съоръжение да започне да работи скоро са далечни, а екипът, ангажиран с проблема трябва да положи доста усилия. “ Полезните ходове на общината са твърде малко. Пречиствателната станция към изпълнителя е разплатена и е приета без забележки“, обясни заместник- кметът по строителството инж. Стоян Димитров.

Опасенията са, че пречиствателната станция може да не бъде приета от Управляващия орган  и  на Общината да бъдат наложени сериозни финансови корекции. „Корекциите могат да стигнат 100 %. Това означав, че Финансовият огран може да откаже изцяло да плати  прокта, в частта му за изграждане на Пречиствателната станция“, каза още инж. Стоян Димитров.

Пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград е част от големия проект за Водния цикъл на града, а инвестицията за изграждане на съоръжението е за 26 милиона лева по оперативна програма „Околна среда“. Тя беше открита официално за изборите преди месец.

Подобни статии

Top