Председателите на Общински съвети единни за децентрализацията

Във форума се включиха над 140 председатели на местни парламенти от страната

“Най-верният път към просперитета на местното самоуправление и постигането на главната ни цел – децентрализацията, е единството. В настоящата ситуация е важно всички организации да работят в синхрон. Ако не работим заедно, нищо няма да постигнем. Законодателната власт очаква това единство, но ако сме разнопосочни, няма да постигнем резултати.”

Това заяви Венцислав Спирдонов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България /НАПОС/ по време на годишното Общо събрание на организацията.

„От създаването си до днес Националната асоциация на председателите на общински съвети се утвърди като авторитетно представителство в областта на ефективното местно самоуправление. Асоциацията се доказа като конструктивен партньор в законодателния процес, който се отнася до решаването на проблемите на местната общност. Безспорно постижение на Асоциацията е засилване на взаимовръзките между общинските съвети от цялата страна, както по отношение повишаване на административния капацитет, така също и внедряването на добри практики в местното самоуправление. Трябва да кажа, че през годините казусите пред местната власт и по специално общинските съвети, се умножиха и общите становища, които се формират в НАПОС, спомагат за решаването им на законодателно ниво.“ Това каза в своето слово пред събранието на НАПОС председателят на Общински съвет-Пловдив инж. Александър Държиков.

Форумът се проведе на 17 март в Пловдив,  като в него се включиха над 140 председатели на местни парламенти от страната, както и представители на НСОРБ, на Сдружението на кметовете на малките населени места и др.

В годишния си отчет ръководителят на НАПОС съобщи, че сред основните задачи са активното участие на Асоциацията в законотворческия процес по казуси, касаещи местните власти, както и повишаване капацитета на местните парламенти и техните председатели в най-важните сфери на местното самоуправление. По думите на Спиридонов, една от идеите, които се стреми да реализира НАПОС, е децентрализацията – финансова и институционална.

1 2

Подобни статии

Top