Председателят на ВАС на общо събрание на Административен съд – Пловдив

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, както и други магистрати от ВСС, сред които бившата районна прокурорка на Пловдив Гергана Мутафова, ще присъстват днес на общото събрание на Административен съд – Пловдив.

На събранието, което ще се проведе от 11.30 ч., ще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018 г.

На събранието са поканени да присъстват още председателите на Апелативния, Окръжния и Районния съд под тепетата, както и на районните съдилища в Асеновград, Карлово, Първомай и на Военноокръжния съд. Сред гостите ще бъдат също окръжният и районен прокурор на Пловдиви председателят на адвокатската колегия.

Подобни статии

Top