Представен бе проект за вилата на Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово - DC news

Представен бе проект за вилата на Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово

Проектът предвижда консервация, реставрация, създаване на музейна експозиция и др.

Проектът за реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащото пространство на вилата на братя Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово бе представен в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово. Кметът д-р Емил Кабаиванов, неговият заместник Данка Люртова, началникът на отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“ – Красен Краев и авторът на проекта арх. Петкана Бакалова презентираха подробности.

Общината кандидатства за комбинирано финансиране – от Фонд за устойчиви градове и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на  Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълняване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Основните дейности, предвидени в проекта, са: консервация и реставрация на сградата; възстановяване на разрушените тухлени и паянтови стени по начина, по който са били изградени; демонтиране и реставриране на всички видими декоративни дървени елементи от фасадите и възстановяване на липсващите дървени и мазилкови декорации; възстановяване на вътрешните и външни мазилки; създаване на музейна експозиция за дарителството и текстилната промишленост, свързани с историята на текстилната фабрика; осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Към настоящия момент сградата е полуразрушена и има сериозна опасност тя да се саморазруши в близкото бъдеще, подчертаха участниците в общественото обсъждане.

Проектът ще бъде презентиран от арх. Бакалова по време на Международна конференция по архитектура.

Подобни статии

Top