Представиха добри практики при овладяване популацията на бездомните кучета

Национална среща събра представители на почти всички общински приюти в Пловдив

Пловдив бе домакин на първата Национална среща на общините,  които имат приюти за безстопанствени кучета. По данни от Регистъра, поддържан от БАБХ, общински приюти имат едва 32 общини в страната. От всички тях, в инициативата, която се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, успяха да се включат представители от Перник, Русе, Благоевград, Ямбол, Несебър, Кюстендил, Троян, Велико Търново, Бобов дол, Стара Загора, Сливен, Ловеч.

Инициатори на форума са пловдивското общинско предприятие ”Зооветеринарен комплекс“ и дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, а темата бе „Добри практики при овладяването популацията на безстопанствени кучета на територията на  Република България”.

„Поставихме начало на дискусия по двата норматива, които налагат известни промени в дейността на общините и приютите за бездомни животни – Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (2019 г.) и Наредба № 4, която трябва да даде насоки и указания за реалното изпълнение на Националната програма (2021 г.). Крайно недостатъчно бе времето в рамките на днешната среща да обсъдим задълбочено трудностите при тълкуването и прилагането на някои от текстовете“, заяви след срещата директор на ОП „Зооветеринарен комплекс“ – Пловдив Георги Божев.

Ветеринари обменят добри практики за овладяването на популацията на бездомните кучета

„Оказа се дълъг списъкът с въпроси, които колегите зададоха, по отношение двата норматива, и които останаха без  отговори. Необходимо е синхронизиране на всички документи, които засягат темата, нуждаем се от точни указания и тълкувания по някои от текстовете. Работата ни не трябва да се базира на субективни преценки, временни решения или самоинициативи без законови основания. Темата за бездомните животни е чувствителна за всички и общините трябва да бъдем максимално изрядни. Ще оформим официално запитване към Министерството на земеделието и храните, а при следващата ни среща ще поканим представители на Министерството на земеделието, БАБХ и Националното сдружение на общините“, добави Йорданка Цонева – представител на дирекция  „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив.

„С колегите споделихме конкретни детайли от ежедневната ни работа. Беше полезно за всички да научим как всеки приют в страната е организирал дейността си от улова на кучета, през  ветеринарната им обработката до настаняването им в приюти. Коментирахме работата ни с неправителствени организации и доброволци, съществената им роля при социализиране на кучетата в приютите и намирането на добри осиновители за тях.  Впечатляващи са резултатите, които са постигнали някои от колегите – официални договорни отношения с по няколко ОЗЖ (организации за защита на животните), над 50-60 % осиновени кучета от общия годишен брой животни преминали през приютите“, обясни управителят на пловдивския общински приют  д-р Веселин Бекирски.

Електронната регистрация на домашните и бездомни кучета

Община Пловдив представи една от най-успешните си дейности, която прилага вече близо 10 години – електронната регистрация на домашните и бездомните кучета в Пловдив. Гостите имаха възможност да се запознаят подробно с функционалностите на Регистрите, в т.ч. и с реално измеримите ползи от тяхното  използване.  Този добър опит на Община Пловдив ще бъде взаимстван от няколко от присъстващите на срещата общини.

Форумът беше открит от зам.-кмета по „Екология и здравеопазване“ Анести Тимчев, който поздрави участниците за това, че обединяват усилия в една нелека задача. Той подчерта, че целта е да се формира обща позиция по основните проблеми в дейността на приютите, за тяхното финансиране и модернизиране. По думите му предстои да бъде изработена обща законодателна инициатива за промени във финансирането на приютите от държавата. В момента съществуващите приюти са основно на общинска издръжка, на места се подпомагат от дарения и доброволци, но по-малките общини не могат да си позволят изграждането на подобни обекти, оборудването им, осигуряването на собствен обучен персонал или наемането на външни екипи за улов и ветеринарна обработка.

Общинският приют очаква 250 бездомни кучета да намерят семейство тази година 

Йорданка Цонева заяви, че утвърдените добри практики и натрупаният през годините опит, трябва да бъдат споделяни с останалите общини. В общ интерес за всички е да се работи едновременно на териториторията на цялата страна, да се поощрява и подпомага взаимодействието между съседните общини в даден регион. В крайна сметка всички имаме една цел – комфортна и сигурна градска среда,  дом за всяко  улично животно, отговорни и съвестни собственици на домашни кучета, допълни Йорданка Цонева.

1 2

Подобни статии

Top