Представят документален сборник за Държавна сигурност в Пловдив

Книжното издание на сборника включва 89 документа

Документалният сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна 1944-1991“ ще бъде представен днес от 12.00 ч. в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Организатори са Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА и ВУСИ.

„Държавна сигурност и опазването на държавната тайна 1944-1991“

Отделение „Държавна тайна“ при IV-то Управление на ДС е основната структура на ДС със задача: да осигурява опазването на поверителни материали, да следи спазването на нормативната регламентация, контролът и проверката на „поверителните“ деловодства в учрежденията и предприятията. С Инструкция за работа на органите на Държавна сигурност по опазване на държавната тайна в Народна република България от 19 юли 1955 г. се регламентира организационната структура, правата и задълженията на служителите от това отделение. Оперативният състав на отделението пряко следи за спазването на Правилника в министерствата, обединенията и останалите учреждения в столицата чрез явни проверки и агентура, а работниците от окръзите осъществяват контрол във важни обекти от национален мащаб по места.

Една от основните задачи по опазването на държавната тайна е комплектуването на личния състав в поверителните служби. В тях трябва да работят само проверени хора, ползващи се с пълно политическо доверие. Лицата, работещи с поверителни материали свързани с производството и отбранителната промишленост подлежат на проверка по отчета на ДС и НМ и проучване чрез отдел VII – ДС. За опазване на
държавната тайна се вербуват сътрудници предимно от поверителните служби, плановите и др. отдели, където се съсредоточават повече секретни материали. Работниците от поверителните служби се поставят под постоянно агентурно наблюдение по месторабота и местоживеене, с оглед разкриване на вражеска агентура, която се насочва към тях.

Книжното издание на сборника включва 89 документа, а разширенията му електронен вариант – 140.

Подобни статии

Top