Представят иновативен подход за ресоциализация на лица лишени от свобода, чрез театрални дейности

Акцент ще бъде поставен върху устойчивостта на дейностите по прилагане на театрални методи в подкрепа на превъзпитателния процес

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” организира пресконференция за представяне на междинни резултати по проект „„FREEWAY – Free man Walking – theatre as a tool for detainees’ integration“ 607510-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1, съфинансиран от  Програма „Творческа Европа“. Тя ще се проведе от 10:00 часа в Пресклуб Пловдив на Българска телеграфна агенция, бул. „6-ти Септември“ 140, гр. Пловдив, с участието на представители на водещата организация Teatro Dei Venti (Италия) и партньорите Aufbruch (Германия) и Jubilo (Полша).

Пресконференцията е за разпространение на резултатите по проекта, като са поканени ключовия партньор Затвор Пловдив и заинтересовани страни – представители на артистични формации работещи с неравнопоставени групи и експерти в различни сфери на неформалното образование.

Ще бъдат представени целите на проекта и постигнатите резултати по реализацията на надграждащи дейности в Затвор Пловдив за работа с лица, лишени от свобода.

Акцент ще бъде поставен върху устойчивостта на дейностите по прилагане на театрални методи в подкрепа на превъзпитателния процес и последваща успешна ресоциализация. Патньорските организации от Италия, Полша и Германия, също ще споделят техния опит от реализацията на дейностите по проекта, респективно в затворите, където те работят.

Top