Представят книга за професор Иширков в Пловдив

Представят новата книга на Пело Михайлов „Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков“

Тя разказва за живота, обществената и научната дейност на професора по география Анастас Иширков (1868–1937) и е част от проявите, свързани със 150-годишнината на професора, които ще продължат и през септември.

В 18:00 часа днес (16 май) в Малка раннохристиянска базилика на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 31 А, ще бъде представена новата книга на Пело Михайлов „Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков“.

Тя разказва за живота, обществената и научната дейност на професора по география Анастас Иширков (1868–1937) и е продължение на книгата „Страници за професор Анастас Иширков“ (2008) на същия автор.  Книгата се издава с финансовата подкрепа на Земеделска кооперация „Нива – 93“ в с. Професор Иширково по повод 150 години от рождението на проф. Анастас Иширков.

В първа глава „Непознатият Иширков“ се разказва за участието му в излета на малка компания, водена от основателя на българския туризъм Алеко Константинов, до Черни връх през 1894 година. Анастас Иширков прави паметната фотография на другите излетници и поради това е останал непознат за историята.

Във втора глава „Неразпознатият Иширков“ са разгледани снимки от „Архивът Гипсън“. Това са фотографии, правени от археолога Богдан Филов от 16.XII.1912 до 26.IV.1913 г. в Македония и Тракия. Неотлъчно до него е проф. Анастас Иширков, който е заснет върху поне 18 от снимките. Той обаче е останал неразпознат от художника-фотограф Иво Хаджимишев и от историците, помогнали за идентификацията на заснетите обекти.

Книгата и нейния автор ще представи проф. д-р Живко Гешев, доайен сред преподавателите от катедра „Туризъм“ при Аграрен университет – Пловдив.

Проявите, свързани със 150-годишнината на професор Анастас Иширков ще продължат и през септември.  От 11 до 28 септември Българското географско дружество (БГД) и Народната библиотека „Иван Вазов“ ще представят във фоайето на 2. етаж изложба от 20 табла, създадени от БГД и посветени на живота и професионалната дейност на Иширков, както и негови книги, притежание на пловдивската библиотека.

Подобни статии

Top