Представят книгата „Белите петна в бизнеса“ в Пловдив - DC news

Представят книгата „Белите петна в бизнеса“ в Пловдив

Издателство „Изток-Запад“ и проф. Евгени Станимиров с премиера на книгата във Факултета по агрономство на Аграрния университет

Представянето ще се състои на 21.04.2023 г. от 14:00 ч. в I аудитория на Факултета по агрономство

В бъдеще успешният бизнес ще се прави от все по-умни хора с изявен стремеж да бъдат ефективни в своите действия. Ефективността на бизнеса до голяма степен зависи от способността да откриваме и усвояваме т. нар. бели петна. Бели петна са онези пропуснати или неусвоени до момента възможности, които могат да подобрят функционирането на всяка компания. Белите петна се свързват с недостатъчно разгърнат потенциал на идеите, хората, стратегиите; неспособност да се досетим как да решаваме определени проблеми; несполучливи опити да се възползваме от възможности поради повредена радарна система за откриване, слаба подготовка за усвояване или липса на креативност за тяхното създаване.

Способността да разпознаваме, създаваме и усвояваме бели петна е елемент от фината настройка при управлението на всеки бизнес. Колкото повече бели петна откриваме и създаваме, толкова разширяваме периметъра на избора си за действие. Всяко бяло петно е своеобразна врата – затваряме я и на нейно място се отваря нова, която на свой ред отваря път към следващи врати. Това изисква адекватна подготовка.
Книгата „Белите петна в бизнеса“ е надежден навигатор за откриване, създаване и усвояване на бели петна. Интелигентният й прочит и разбиране ще помогне да постигате желани бизнес резултати. Тя разкрива връзките между стратегическите избори, тактическите решения и методите за работа. Коментират се въпроси, свързани с комуникация, манипулация, трафик, бюджет, цени, парадокси на потребителското поведение, тайни на брандинга и др. Особено ценни за бизнеса са специфичните техники за подпомагане на управленските решения.
Освен всичко това „Белите петна в бизнеса“ има и по-голяма амбиция – тя не се отнася само до бизнеса. В нея се съдържат ясни и прагматични принципи и послания за житейския успех.

ЗА АВТОРА:

Проф. д-р Евгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна (най-старото висше търговско училище в България), преподавател и бизнес консултант с богат опит. Като такъв има успешно приключени над 60 консултантски проекта. Като маркетингов експерт е участвал в над 40 проекта, финансирани от ЕС и Световната банка. Участва в 7 редакционни колегии на български и чуждестранни научни издания в България и Великобритания. Има над 140 публикации в областта на маркетинга. Академичната му кариера започва през 1998 г., а през 2014 г. става най-младият професор по маркетинг в България, а в периода 2011 – 2019 г. ръководи първата специализирана катедра по маркетинг в страната. В същия период администрира 7 проекта за обучение, сред които иновативната съвместна програма с Университет Нотингам Трент (Великобритания). Координира от страна на ИУ – Варна програма по предприемачество, креативност и иновации на Университета Станфорд, Калифорния (САЩ).

Проф. д-р Евгени Станимиров е зам.-председател на УС на Съюза на икономистите в България, член на УС на Съвета на ректорите на висшите училища в България и на УС на Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност, както и член на контролната комисия на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. 

Проф. д-р Станимиров е водил лекции към: Нотингам бизнес скул (Великобритания); Висше училище по приложни науки, Вормс (Германия); Международен университет (Сараево – Босна и Херцеговина); Европейско бизнес училище (Португалия).  От 2022 г. е външен оценяващ по съвместна магистърска програма по Международни финанси, между Нотингам бизнес скул и Икономически университет в Братислава (Словакия).

През 2015 г. проф. Станимиров е номиниран от Икономически университет – Варна за награда „Питагор“ за научни постижения в областта на обществените и хуманитарните науки. Член е на жури на програма „Най-изявените млади личности на България“ за 2023 г. Участва като външен експерт към Комисията по макроикономика, бюджет и финанси към икономическия и социален съвет за 2022 г. за изработване на резолюция по „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Член на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. Член на жури за определяне на носителите на Наградата на Германската икономика за 2022 г. „Белите петна в бизнеса“ е втората книга на проф. д-р Евгени Станимиров след „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ (Издателство „Изток – Запад“, 2022 г.).

Top