Представят напредъка на проекта за подмяна на печките с еко горво

Проектът е на стойност 13,8 млн. лв.

Зам.-кметът с ресор „Екология и здравеопазване“ Анести Тимчев ще представи днес напредъка на проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“.

Проектът се реализира с  безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Той е на стойност 13,8 млн. лв.

Основната му цел е подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) и преминаване към по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ.

Подобни статии

Top