Представят планове за актуализация управлението на риска от наводнения

Проектът по ОП „Околна среда“ е на обща стойност 13 200 000 лева

Източнобеломорският район ще се сдобие с актуализирани планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 година по европрограма.

Проектът се финансира от ОП „Околна среда“ и е на обща стойност 13 200 000 лева, 85% от тях (11 220 000 лева) – безвъзмездната финансова памощ и 15% (1 980 000 лева) – националното съфинансиране. Бенефициент е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите. Срокът за изпълнение е до края на март 2022 година.

В тази връзка днес в Пловдив ще се проведе среща, която  цели да запознае всички заинтересовани на местно ниво с вече предприетите действия и планираните такива. Очакват се представители на общинските и областните администрации, на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, РЗИ, служители от местните клонове на „Напоителни системи“ и др.

Подобни статии

Top