Представят плановете за Небет тепе

Пловдивчани са поканени на обществено обсъждане от 13.30 часа в залата на Общинския съвет

Пловдивчани ще могат да се запознаят с плановете за Небет тепе и Източната порта – част от проекта „По крепостните стени на Филипопол“.

„По крепостните стени на Филипопол“ е пловдивското предложение, което ще влезе в битка за 9 779 150 лева безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“.

Целта на програмата е да се подкрепят недвижими културни ценности от световно и местно значение, които притежават туристически потенциал да привлекат значителен брой нови посетители. В обхвата на проекта попадат Небет тепе с подходите към него и Източната порта, към която пък ще бъде изграден посетителски център.

Обсъждането започва в 16.30 часа. То ще се проведе в залата на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки“.

Подобни статии

Top