Представят проекта „TESI“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Международен екип ще представи резултатите по проект „TESI“.

Проектът даде възможност на лица с вербално-комуникационни нарушения да преодолеят ежедневни затруднения в общуването и обучението си

Проект „TESI“ е  финансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕК. Представянето ще се състои на бул. „България“ N 97“.  Официалното начало е 14:00 часа.

Проект „TESI“ се реализира в периода 31.12.2017г. – 30.12.2019г. и  е насочен към създаването на адаптивна, достъпна и лесна за използване софтуерна система, която ще подпомогне хората с вербално-комуникационни затруднения да преодолеят трудностите и препятствията, пред които са изправени ежедневно, спомагайки за тяхното активно социално включване и въвличане в живота на общността.

Информационните технологии и използването на мобилни устройства могат да спомогнат успешно за компенсирането на вербално-комуникационните нарушения и да улеснят взаимодействията между хората с аутизъм, експертите в областта и други. Те предоставят на ползвателите и възможност за намиране на нови начини за комуникация, социализиране, обучение и заетост.

В този контекст, проектът “TESI” надгражда добрите практики в сферата чрез:

– използване на технологията „добавена реалност” (чрез мобилни устройства) в процеса на придобиване на знания в областта на естествените науки от студенти в неравностойно положение;

– разработване на инструмент „Open Book“ – за подпомагане на хората с разстройства от аутистичния спектър за адаптиране на писмени документи във формат, който е по-лесен за четене, разбиране и възприятие.

Системата „TESI“, разработвана по проекта, е софтуерен продукт, който позволява на потребителите, на базата на наличната технология, да изразяват себе си, без да са им необходими познания в програмирането и използвайки само визуални и аудио знаци и съдържание.

1 2

Един коментар

  1. Христина написа:

    Здравейте! Интересувам се от приложението разработено по проект TESI за деца с аутизъм. Моля, насочетеме как да открия това приложение!

Top