Представят проекта за културното наследство на Пловдив

Проектът на Община Пловдив спечели безвъзмездно финансиране

В 10.30 часа в Заседателната зала на Община Пловдив, пл.“Стефан Стамболов“ 1 ще се състои пресконференция за представяне на проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Проектът на Община Пловдив спечели безвъзмездно финансиране по  Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Безвъзмездното финансиране е размер на 781 550 лева.

Участници в проекта са: Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“.

Срокът на изпълнение е 20 месеца. Партньор на община Пловдив е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.

В пресконференцията ще участват: Кметът на Пловдив Здравко Димитров,  заместник-кметът Пламен Панов и директорите на изброените седем институции – участници в проекта.

Подобни статии

Top