Представят проекта за патронажна грижа в Пловдив

Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

В 11.00 ч. в заседателната зала на Дома на Културата „Борис Христов“ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени целите и основните дейности по проект „Патронажна грижа плюс в Община Пловдив“, който се реализира с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В нея ще вземат участие зам.-кметът по социална политика Георги Титюков, директорът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева и ръководителят на проекта Лилия Кючукова.

Цел на проекта:   Осигуряване подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Общата стойност на проектае в размер на 2 823 558,18 лв., като финансирането е 100% безвъзмездно. Проектът ще се изпълнява в периода  01.02.2021 г. – 01.03.2022 г.

Подобни статии

Top