Представят проекта за южната и източна части на Античния форум в Пловдив

Публичното представяне на идейния инвестиционен проект ще бъде от 19.00 ч. на пл. „Централен“

Община Пловдив кани гражданите на публично представяне на идеен инвестиционен проект, касаещ благоустрояването, консервацията, реставрацията и социализацията на Античен форум на Филипопол – изток и юг. (Това е археологическата зона, разположена между  Централна поща, хотел Тримонциум и бул. Цар Борис III).

Публичното представяне ще се състои на открито днес (2 септември, четвъртък) от 19.00 часа пл. „Централен“, в близост до Античен форум на Филипопол – изток и юг. На мястото ще бъдат осигурени посетителски столове, LED-екран и озвучаване.

Поканата е отправена към пловдивчани, професионални гилдии, медии и всички заинтересовани лица, които биха искали да научат какви са идеите и какво предстои.

Публичното представяне ще бъде направено от проектантите от фирма „В и Р Инженеринг“ ООД София, които спечелиха открита процедура за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: Античен форум на Филипопол – изток и юг.

Ще бъдат извършени благоустрояване, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив.

Стойността на процедурата е 58 800 лв. с ДДС.

В представянето ще участват арх. Венета Петков, инж. Тошо Тодоров, реставратор Аглика Икономова, археолог Иво Топалилов, представители на Община Пловдив и район „Централен“.

Подобни статии

Top