Представят „Променяща се Европа“ в НБ „Иван Вазов“

Книгата на Петър Маринов „Променяща се Европа“ ще бъде представена от 17.00 часа в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“.

Това е научно-популярно произведение, включващо пет хронологично свързани глави, представящи географски, исторически, литературни, популярни събития и процеси за континента Европа.

Според автора, съдържанието разкрива един нов поглед за човешката цивилизация на Стария континент. Ключови моменти са формирането на националните идентичности, етническата самоопределеност, писмеността…

Специално внимание е отделено на миграцията към Европа, разгледана като климатична миграция и демографски джихад в наши дни.

Петър Маринов е завършил докторантура в катедра „География“ към Великотърновския университет. Има издадени три монографии в областта на селските райони на България.

Интересите на автора са насочени към геоурбанизацията, инфраструктурното развитие, геодемографските процеси и социално-икономическата география.

Top