Представят резултатите от проект за интеграция в КСУ „Олга Скобелева“

Проектът е на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” ще представят днес резултатите от проекта „Порастваме заедно“,  осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за цел да създаде устойчиви решения за преодоляване на проблема, свързан със социалната и трудова интеграция на децата и младежите, настанени в резидентски услуги. Той  предостави възможност за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и за подкрепа на личностното развитие на децата и младежите от КСУ „Олга Скобелева”, гр. Пловдив.

Дейностите се реализираха в продължение на 16 месеца в „Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ /ЦНСТДМБУ/ и в „Дома за деца, лишени от родителска грижа” /ДДЛРГ/ към Комплекса и предоставиха алтернатива за функционална интеграция на общо 29 деца и младежи на възраст 8 – 18 години от тези услуги чрез дългосрочното им участие в следните активности:

  • Индивидуални психологически консултации;
  • Менторска програма, осъществявана от доброволци;
  • Арт-ателиета по метода „групово рисуване с пръсти”.

Подобни статии

Top