Представят резултатите от „Знания за промяна“, на фокус са ромските жени

Заключителна пресконференция по проект „Знания за промяна

Проектът се проведе в периода от февруари – август 2019г. и бе насочен към уязвими групи жени, с фокус ромски жени. Основната цел на проекта бе ромските жени да разпознават нарушения на правата си и да бъдат информирани къде да търсят помощ в случаи на насилие, основано на пола, по социални и здравни въпроси.

В рамките на шест месеца, ромските жени от кв. Столипиново можеха да се възползват от безплатни юридически и психо-социални консултации.

С дейностите, екипът целеше създаване на адекватна преценка, информация и знания относно темите за насилие, основано на пола, видовете социални услуги с цел превенция на насилието, ранните бракове и насърчаването на търсенето на помощ.

Те се провеждаха всеки месец в квартал Столипиново. В рамките на проекта бе изготвен и заключителен доклад, който има за цел да запознае широката публика и институциите с проблемите, които маргинализираните групи срещат всеки ден.

Организатор на събитието е Фондация „Джендър алтернативи“. То ще се проведе от 11:00 часа в  Пресцентър на БТА, гр. Пловдив.

 

 

Подобни статии

Top