Представят успехите на млади докторанти в МУ-Пловдив

Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета за научноизследователска дейност.

По какъв начин те успяха да обогатят своите познания и какви успехи постигнаха, ще бъде разказано на специална пресконференция в Медицински университет-Пловдив, която ще се проведе в понеделник, 22 април от 11 часа в Пета аудитория.

В Медицински университет-Пловдив беше създадена и Педагогическа академия. В нея младите изследователи – постдокторанти и млади учени, изградиха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти.

По този начин висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище.

В Педагогическата академия се обучаваха и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и трансфер на технологии.

За постигане на значими резултати от научната дейност на младите изследователи и за придобиване на практически умения за научни изследвания, беше осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени.

Подобни статии

Top