Прегласуват правилника на ОКТ и таксите за удостоверения на таксиметровите шофьори

Областният управител върна решенията от 23 февруари

Извънредна сесия на Общинския съвет ще се състои днес в Пловдив. Заседанието е насрочено заради две върнати от Областния управител решения, засягащи новия правилник за устройството и дейността на ОП „Организация и контрол на транспорта“ и Наредбата за изменение на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Решенията са върнати с писмо на вр.и.д областен управител Евелина Апостолова. Оказва се, че и двете решения допускат предварителното им изпълнение. Това обаче, според писмото, води до противоречие с правните разпоредби. Според тълкуването Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение може да се допусне само за силата на субсидиарното прилагане, но не и за решението, с което се приемат нормативните административни актове.

Заради това се налага измененията в наредбата за таксите и цените на услуги, които засягаха таксите за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на превоз на пътници, промяна в обстоятелствата, в списъците на водачите и автомобилите, както и за издаване на дубликат за удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

Ще трябва да се прегласува и новия правилник на ОП „ОКТ“.

Сесията е насрочена за 9.00 ч. в Дома на културата „Борис Христов“.

Подобни статии

Top