Премахват незаконни гаражи в „Южен“

Поредна акция за премахване на незаконни гаражи започва днес в район „Южен“.

Премахването им ще започне в 9 часа

от ул.”Македония”от №75 до №85, ще продължи на ул.”Енисей”,  ул. „Георги Кирков“ и ул. „Болград“.

Собствениците на гаражите са уведомени с констативни актове и има влезли в сила заповеди за премахване, които са залепени върху самите гаражи.

 

Top