Премиера на книгата „Попътни етюди“

Галерия „Тракарт“ в подлез Археологически посреща едно незабравимо приключение с Евдокия Борисова.

Премиерата  на книгата „Попътни етюди“  е  от 18:00 часа.

Специално за гостите на събитието ще бъдат музикалните изпълнения от Ромео Смилков /пиано/.

Евдокия Боянова Борисова e професор по Теория и история на литературата в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, България. Научно-изследователската и преподавателската й работа е в областите: история на българската литература и култура, история на изкуството, теория на литературата, медиазнание, балкански литератури, творческо писане. От 2004 година до настоящия момент е редовен преподавател в Шуменския университет. Едновременно с това е работила в Българско национално радио- Шумен като редактор на новинарския блок. Преди това е била гимназиална учителка по български език и литература. Била е хоноруван доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград и гост-лектор в университетите Нишанташъ-Истанбул и Анкарски държавен университет в Турция, където е чела лекции по история на българската литература, по аспекти на българо-турските културни връзки и по специализирани печатни медии.

Евдокия Борисова е автор на няколко научни монографии: „За трите жанрови модела в българската драма в началото на ХХ век” (2001г.), „Жанрове в медиите” (2008 г.), „Паралитературата. Текстология, социология, медиатори” (в съавт., 2009 г.), „На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук” (2011г.), „Мелодрамата и телевизионният сериал” (2014 г.), „Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури” (2017 г.). През същата 2017 г. излиза от печат художествено-публицистичната й книга „Пътеписаници” (2017 г.). Автор е на над сто статии, студии, резенции в областта на литературознанието и медиазнанието. Занимава се и с оперативна литературна критика. Носител е на специалната награда за критика на списание „Либерален преглед” за 2015 г. носител е и на трета награда по фотография на конкурса Piazetta il Ventinalle в Салерно, Италия през 2018 г.

Подобни статии

Top