Преобразяват квартал „Гладно поле“ с 11 886 112 лева от „Региони в растеж“

Договорът с МРРБ е подписан, търси се изпълнител. Ето къде ще се работи!

Община Пловдив е подписала договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Пловдив.

Договорът е факт от 29 октомври 2020 година, но от пресцентъра на Общината е похвалиха с новината днес.

Общата сума на проекта е 11 886 112,50 лева. От тях: 9 264 652,50 лева е безвъзмездна финансова помощ, а 2 621 460 лева – собственият принос. Продължителността му е 30 месеца.

Целта е подобряване на градската среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура, повишаване транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона. Предвижда се изграждане на главна и второстепенна улична мрежа с благоустрояване и оформяне на места за паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване:  бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка на ул. „Богомил“.

Предвидена реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ – от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул. „Богомил“ и изпълнение на улично озеленяване.

Ще бъде извършена рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ – от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“; ул. „Радко Димитриев“ – от ул. „Лев Толстой“ до ул. „Георги Странски“, улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

В момента върви процедура за избор на изпълнител на инженеринг по три обособени позиции:

Позиция 1: бyл. „Caнĸт Πeтepбypг“ (ceвepнo плaтно) – oт yл. „Бoгoмил“ дo бyл. „Ocвoбoждeниe“,  yл. „Toдop Гaтeв“ – oт yл. „Бoгoмил“ дo o.т.85;

Позиция 2: yл. „Лeв Toлcтoй“ – oт yл. “Гeн. Paдĸo Димитpиeв“ дo yл. „Бoгoмил“.

Позиция 3: yл. „Бoгoмил“ – oт yл.“Лeв Toлcтoй“ дo бyл. „Caнĸт Πeтepбypг“, yл. „Гeн. Paдĸo Димитpиeв“ – oт yл. “Лeв Toлcтoй“ дo  yл. „Гeopги Cтpaнcĸи“.

Подобни статии

Top