Преподавател от УХТ – единственият българин, член на Саксонската академия на науките

Висшето учебно заведение работи активно в областта на научните изследвания, сред които е и производството на храни на бъдещето

Преподавател от Университета по хранителни технологии в Пловдив е единственият българин, избран за член-кореспондент на Саксонската академия на науките. Това подчерта ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д.т.н. инж. Кольо Динков при откриването днес на юбилейната научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии“. Изборът на проф. Атанас Павлов от Катедра „Аналитична химия и физикохимия“ на УХТ за член-кореспондент на Саксонската академия на науките е във връзка с работата и приносите му в областта на растителните биотехнологии.

 УХТ отбелязва 65 години от своето създаване. Научната конференция е част от отбелязването на юбилея. Университетът продължава традицията на силно международно участие – в тазгодишното издание участват 156 учени от 26 университета и научно-изследователски организации. Сред тях са Московският държавен университет, Аграрният университет в Краков, Полша, Одеската национална академия за хранителни технологии, Университетът по икономическа и техническа промишленост в Ханой, Виетнам. За първи път участват и учени от САЩ.

На официалната церемония при откриването на научната конференция днес ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Кольо Динков връчи грамоти на преподаватели, повишени в научна длъжност и степен. В словото си ректорът подчерта, че висшето учебно заведение работи активно в областта на научните изследвания по редица български и международни проекти. Сред тях е „Иновативно и устойчиво използване на протеини от растителен произход за производство на храни на бъдещето“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Кралство Норвегия.

 „За нашият университет връзката между университетското образование и реалния бизнес е от съществено значение. Доброто сътрудничество с българските предприятия от хранителния сектор дават възможност за интензивно развитие на научната и изследователската дейност, и навлизането на съвременни технологии при производството на храни и напитки“, посочи ректорът на УХТ проф. Кольо Динков.

В момента Университетът има договор с 6 фирми от сферата на хранително-вкусовата промишленост, а също така многобройни заявки за извършване на консултантски услуги и анализи на храни и напитки.

Подобни статии

Top