Преподаватели ще повишават квалификацията си с помощта на бизнеса

УХТ учредява асоциация за реална връзка с бизнеса в хранителната индустрия и туризма

Университетът по хранителни технологии възнамерява да повиши квалификацията на преподавателите си през следващите няколко години с помощта на бизнеса. Това съобщи ректорът на УХТ проф. д.т.н. Кольо Динков. Той обяви, че другия четвъртък в университета ще бъде учредена Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма, която да осъществява реалната връзка на науката с бизнеса.

30 водещи структуроопределящи компании в сферата на хранителната индустрия и туризма са потвърдили, че се включват в асоциацията. Учредителното събрание ще се състои като част от тържествата, с които Университетът отбелязва своята 65-та годишнина.

Основната цел на асоциацията е осигуряването на финансов ресурс за повишаване на квалификацията на университетските преподаватели според всички съвременни тенденции в сектора.

„Ние смятаме, че това е необходимо за развитието на университета и за повишаване качеството на обучение на нашите студенти, независимо от факта, че работим в посока на повишаване на квалификацията на преподавателите ни и досега – само през тази година 112 преподаватели са се обучавали извън България“, посочи проф. Динков.

Целта на асоциацията е да подпомага и присъствието на преподавателите и научните работници на различни изложения и бизнес форуми, както и гостуването на водещи европейски преподаватели в УХТ. Средствата ще се осигуряват от членски внос и почти изцяло ще отиват за тази цел.

1 2

Подобни статии

Top