Престъпленията намаляха наполовина за по-малко от месец

Кражбите на имущество остават структурно определящи за криминалната престъпност

Областна дирекция на полицията изнесе справка за състоянието на оперативната обстановка на територията на ОДМВР Пловдив от началото на извънредното положение до момента

От 13.03.2020 г. до 02.04.2020 г. на територията на ОДМВР – Пловдив са регистрирани общо 247 престъпления, с 238 броя по-малко от аналогичния период на миналата година (485 бр.) и със 191 бр. по-малко от предходния месец на 2020 г. (438 бр.) Разкрити са извършителите на 44 престъпления от посочения период, както и извършителите на още 28 престъпления, извършени в предходен на разглеждания период. За сравнение през втората половина на март 2019 г. са разкрити 160 престъпления, а през втората половина на миналия месец – 143 престъпления.

Спрямо 2019 г. регистрираните престъпления са намалели близо на половина. Същото е намалението и спрямо месец февруари тази година. През разглеждания период по криминална линия на територията на ОДМВР – Пловдив са регистрирани общо 213 престъпления , което е с 157 бр. по-малко от предходния месец на 2020 г. (370 бр.).

През миналата година по същото време те са били 430 броя, което сега е с 217 броя по-малко от аналогичния период. Разкритите за разглеждания период престъпления са 43, към тях може да добавим и още 21 разкрити престъпления, извършени в предходен на разглеждания период. През втората половина на миналия месец са разкрити 135 престъпления.

Отчита се спад на регистрираните престъпления – почти наполовина спрямо 2019 г. и почти 50% спрямо втората половина на февруари 2020 г. През периода кражбите на имущество остават структурно определящи за криминалната престъпност в дирекцията, въпреки, че се наблюдава значителен спад на интензивността им.

Регистрирани са 58 престъпни посегателства от вида при 131 бр. през аналогичния период на 2019 г. и 93 бр. през втората половина на февруари. Разкрити са 10 бр. от тях и още 8 кражби, регистрирани в минал период. Значително са намалели домовите (10 бр.), взломни (11 бр.) и джебчийски (2 бр.) кражби, както и тези на вещи и части от МПС(7 бр.) спрямо 2019г През разглеждания период е регистриран 1 грабеж, който е разкрит. За сравнение през февруари 2020г. са регистрирани 10 грабежа, от които 5 са разкрити. Констатираният спад в извършването на посегателствата от вида (кражби и грабежи) е породен от засилване на полицейското присъствие в град Пловдив и областта и факта, че много граждани остават във домовете си, предвид наложените противоепидемични мерки.

През разглеждания период са документирани 9 измами, при 13 престъпления от вида за предходния месец и 6 престъпления за аналогичния период на 2019 г. Извършените престъпления, свързани с наркотични вещества през разглеждания период са 12 бр., при 42 бр. през аналогичния период на 2019 г. От тях разкрити са 7 бр. През периода е регистрирано 1 умишлено убийство, при което извършителят е установен.

През отчетният период от органите на МВР са констатирани 25 случая на управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични и упойващи вещества – чл.343б НК, при 59 извършени през аналогичния период на 2019 г. и при 66 бр. през месец февруари на настоящата година. Разкрити са извършителите на повече от половината престъпления.

Констатираните случаи на управление на МПС в срока на наложено административно наказание са 2 бр., при 7 бр. за втората половина на месец март 2019г.

Подобни статии

Top