Преставят книгата „Уудсток в градината“ на писателя Димитър Гачев

Премиерата е в рамките на фестивала „Пловдив чете“

Литературният фестивал Пловдив чете, издателство Жанет 45 и Литературен салон SPIRIT AND SPIRIT представят книгата „Уудсток в градината“ на Димитър Гачев.  Книгата ще бъде представена от писателя и драматург Александър Секулов тази вечер в 19:00 ч. в клуб „Петното на Роршах“.

В историите на Димитър Гачев се пропуква не само животът на героите, но и самото битие. И ако през човешките съдби пробягва тънка, почти незабележима цепнатина, то двете страни на битието – реалната и фантазната, обяснимата и необяснимата – ту се разбягват с небивала скорост, ту се сливат по необясним начин. Смелото преминаване през световете е особен стилов белег на Димитър Гачев. Непреодолимата сила в неговите разкази е милосърдието, което изпитва към своите герои. Сякаш писателят се навежда към всеки един от тях и ги окуражава да продължат да живеят.

Александър Секулов

Творбата е съфинансирана от Община Пловдив по Компонент 4  „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Подобни статии

Top