Преустановява се присъственото обучение в училищата в Асеновградско

Мярката е заради повишената заболеваемост

Община Асеновград информира, че във всички училища на територията й се преустановяват присъствените учебни занятия. Това се налага поради факта, че към 27.10.21 г. е регистрирана 14-дневната заболеваемост над 750 на 100 000 души население. В общината заболеваемостта е 774 на 100 000 души.

Мярката се предприема съгласно писма, постъпили в община Асеновград от Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив и в изпълнение заповедите на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Реорганизацията на учебния процес влиза в сила от днес (28.10.21 г.). Присъственото обучение се преустановява за всички ученици – от I до XII клас. Децата ще се върнат в училищата след намаляване стойностите на 14-дневната заболеваемост или при отмяна на въведените временни противоепидемични мерки в страната.

Подобни статии

Top