През 2020-та: Европа ни отпуска милиони за детски кътове във фирми и предприятия

15 000 000 лева са на разположение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

През 2020 година Европа ще отпусне 15 000 000 лева за създаване на детски кътове за работещи родители. Средствата са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и дава възможност на българските работодатели да създават кътове в помощ на служителите си с деца.

За реализирането на тази мярка са предвидени 15 млн. лв., като 2000 заети родители ще получат подкрепа, а 400 безработни – работа. Други 5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за мотивирането на граждани на ЕС да работят в България, анонсират от Министерството на труда и социалната политика.

Подобни статии

Top