През очите на специалиста: Началото на учебната година е предизвикателство за всички!

Има ли опасност деца с хронични заболявания за се окажат дискриминирани от мерките за тяхното здраве?

Има ли опасност деца с хронични заболявания за се окажат дискриминирани от мерките за тяхното здраве коментира детският ендокринолог доц. д-р Нарцис Калева.

COVID кризата е факт и няма конспирация. Касае се за истинско тежко заболяване с много сериозни последствия, подчертава специалистът.

Началото на учебната година е предизвикателство за всички. Министерствата на здравеопазването и просветата трябваше сериозно да поработят през август, да решават за рискове при някои групи деца при евунтуално заболяване от  COVID – 19. Нашето здружение по детска ендокринология също се включи в тази дискусия. Кои хронично болни деца с ендокринни и метаболитни заболявания биха могли да бъдат освободени, и да преминат на виртуална форма на обучение? Това е моето участие в изготвянето на списъка на ендокринните заболявания, които биха освободили децата от училище.“

По думите на д-р Калева, когато става дума за тежки заболявания, то на първо място е имунен дефицит. Тогава и най-баналните инфекции водят до тежки усложнения, също надбъбречнта недостатъчност – адисоновата болест. Имало е спор за децата с диабет.

Според лекарите диабетът е по-скоро състояние, а не тежко заболяване, което да дискриминира децата да посещават училище. Децата със захарен диабет тип 1, не бива да бъдат дискриминирани спрямо техните здрави връстници./ Информация: Радио Пловдив

Подобни статии

Top